пословици и поговорки

Речник на съвременното звучене на българските народни пословици и поговорки

hand-vintage-old-book

Мълчанието е злато. – Липсата на речева артикулация е стойностно еквивалентна на благороден метал.

Глас в пустиня. – Звукова артикулация на гласните струни и устната кухина, изпълнена в условията на географска област с пясък, високи дневни температури и липсваща растителност.

Вълкът козината си мени, нрава не. – Вълкът космената покривка по кожата си видоизменя, но съвкупността от душевни свойства и етични принципи – не.

Не е луд тоя, който яде баницата, а тоя, който му я дава.  –  Не е с абнормно поведение този, който консумира традиционно тестено изделие, а този, който му го отдава безвъзмездно.

Всяка жаба да си знае гьола. –  Всеки представител на разред безопашати земноводни да е запознат с точното местонахождение на водосборния си микробасейн.

Който не работи, не трябва да яде. – Който не упражнява физическа форма на труд, не трябва да инициира храносмилателен процес в стомашно-чревния си тракт.

Не плюй в кладенеца, от който ще пиеш. –  Не слюноотделяй във водосборния басейн, от който ще хидратираш тялото си.

Сговорна дружина планина повдига. – Консенсусно настроена социална група топографска релефна земна форма повдига.

Стадо без мърша не може. –  Група биологични единици от един вид без разлагаща се трупна маса не може.

От всяко дърво свирка не става. – От всеки растителен вид духов инструмент не става.  

Буря в чаша вода  Метеорологично явление, свързано със силно раздвижване на атмосферата, проявяващо се в ограниченото пространство на съд за пиене на вода.

Една лястовица пролет не прави. – Един вид прелетна птица годишен сезон не генерира.

Езикът кости няма, ама кости троши. –  Лингвистичната семиотична система кости няма, ама кости фрактурира.

Казана дума, хвърлен камък. – Речево артикулирана структурна езикова единица, предислоцирана в пространството камък.

Каквото си дробил, това ще сърбаш. – Каквото си преструктурирал на по-малки частици, това ще консумираш със съответното нечленоразделно озвучаване.

Гладна мечка хоро не играе – Хранително незадоволена биологична единица от хищен вид фолклорен танцов елемент не изпълнява.

Коментари

comments

Авторски публикации 37

Свързани публикации

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре